فایل‌های آنالیز، پیوست شده‌اند. Analyze recordsdata are hooked up. #Foreign exchange #MQL #Metatrader #MetaQuotes #Inventory #Change #Sign #Saed #Modarresi #TSE  #ساعد #مدرسی #مدرّسی #سهام #ارز #سیگنال #بورس #فرابورس 

Pronews
Author: Pronews